Om oss

Atelier Nord arbeider med kunst i nye medier, nye former og med nytt innhold – særlig innenfor teknologiintensiv kunst. Disse feltene kjennetegnes av ustabilitet i forhold til både produksjon, distribusjon og formidling. Atelier Nords målsetning med sitt engasjement i nye medier er å arbeide for at den nye kunsten blir etablert med gode produksjonsforhold og distribusjonskanaler, å øke forståelsen for disse kunstformene samt å styrke en kritisk offentlig samtale på feltet. Den nye kunsten må bringes inn i det etablerte kunstsystemet på en slik måte at dens særegne erfaringer og referanserammer blir en del av kunstverdenens felles grunnlag.

Atelier Nord ANX er Atelier Nords visningsrom siden 2011. Her presenterer vi kontinuerlig skiftende utstillinger, videovisninger, egeninitierte prosjekter og samarbeider med nasjonale og internasjonale kunstnere, institusjoner og gallerier.

Ved Atelier Nord produseres både samarbeids- og egeninitierte prosjekter. Et prosjekt kan omfatte alt fra produksjon av enkeltverk til workshops, utstillinger og konferanser. Prosjektene varierer i omfang og varighet. For eksempler se prosjektarkivet. Atelier Nord kan tilby en rekke kuraterte videokunstprogrammer av høy kvalitet og med ulik tematisk vinkling, for mer informasjon om de ulike programmene trykk her.

Atelier Nord mottar driftsstøtte fra Norsk kulturråd.

Olaf Ryes plass 2