VIDEO ERGO SUM: Norske videokunstpionerer retter kameraet mot seg selv

Atelier Nord ANX, Olaf Ryes Plass 2 (inngang Sofienberggt.)
åpningstider: Torsdag og fredag 15-18, lørdag og søndag 13-18.
Dato: 14.01 – 14.02.16

Atelier Nord har gleden av å presentere videoprogrammet VIDEO ERGO SUM: Norske videokunstpionerer retter kameraet mot seg selv. Programmet ser på en tendens som kan observeres hos mange kunstnere som begynte å eksperimentere med video når teknologien ble tilgjengelig: å peke videokameraet mot seg selv og bruke egen kropp som omdreiningspunkt og tema for utforskning.

Den franske filosofen Rene Descartes berømte og mye siterte filosofiske grunnsetning fra 1600-tallet, ”Cogito ergo sum; – jeg tenker, derfor er jeg”, er et fundamentalt element i moderne vestlig filosofi. Setningen var ment å påpeke erkjennelsen av selvet gjennom tvil – evnen til å betvile egen eksistens måtte nødvendigvis innebære at man eksisterer som tenkende vesen. Kjartan Slettemark leker med et annet kjent sitat fra litteraturen i sitt videoverk Video or not to be. Shakespeares åpning i Hamlets monolog ”To be or not to be, that is the question”, er et av de mest kjente sitater fra verdenslitteraturen, så vel som en filosofisk doktrine når vi snakker om menneskelige, eksistensielle spørsmål. Ordet video kommer fra det latinske verbet videre; – å se. Video betyr jeg ser og Slettemarks tittel oversatt blir dermed noe slik som ”Jeg ser – eller å ikke være”. Å se; – å observere er en måte å være tilstede i verden på. Video ergo sum – Jeg ser – derfor er jeg eller jeg filmer meg selv på video – derfor er jeg.

VIDEO ERGO SUM omfatter verk av Morten Børresen, Elisabeth Mathisen, Lotte Konow Lund, Kjartan Slettemark og Kristin Bergaust og er kuratert av Nina Toft. Programmet forsøker trekke paralleller mellom real-time aspektet ved video-teknologien, slik det ble benyttet av kunstnere på 1970- og 80 tallet, og forlengelser av sanseapparatet i samtidens mediekultur; medier forstått som sentrale i utviklingen av individets subjektivitet.

I forbindelse med avrundingen av pilot-prosjektet Vis Videokunst! inviterer Atelier Nord til seminar torsdag 11. februar, for å diskutere nye muligheter for distribusjon og formidling av videokunst. Mer info kommer i vårt neste nyhetsbrev.

Visningen er muliggjort gjennom støtte og bruk av materiale fra Videokunstarkivet. Programmet er utviklet som del av prosjektet Vis Videokunst! på Hokksund Ungdomsskole, et toårig prosjekt finansiert av Øvre Eiker Kommune og produsert av Atelier Nord ved produsent Nina Toft.